Vårterminen 2018 startar söndagar v.4 - 28 januari

Åldersklasser är:

4 - 5 år     kl. 17.00 - utan förälder

Kostnad: 760:- icke medlem eller 660:- för medlemmar. Då är det 8 ggr inkl. avslutningsshow.

Ring oss och boka! Platserna går fort!